Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3

Автор ЕНК: Саяпін Сергій Петрович - старший викладач кафедри інформаційних систем

Анотація: Дисципліна покликана сформувати систему теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування комп'ютерних інформаційних систем і технологій в туристичній діяльності. Практичним інструментом створення прикладних систем пропонуються СУБД на прикладі MS Access. Огляд сучасних тенденцій застосування інформаційних технологій, програмних продуктів надасть теоретичну основу та практичні навички їх застосування у професійній діяльності

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 . ECTS: 3

Автор ЕНК: Саяпін Сергій Петрович - старший викладач кафедри інформаційних систем

Анотація: Матеріали курсу покликані надати знання з інформаційних технологій, розглянути основні напрямки розвитку інформаційних систем та пов'язаних з ними інформаційних технологій, зокрема використання хмарних технологій та створених на їх основі сервісів та програмних продуктів

Курс за дисципліною “Інформаційні системи та технології” призначений для підготовки фахівців 1-го р.н. ОС "Бакалавр" спеціальності 242 «Туризм» 1 семестру навчання.

Обсяг курсу - 90 годин/ 3 кредити, з них 15 годин лекцій та 45 годин лабораторних робіт.

Курс включає лекційні матеріали, методичні вказівки та теоретичні матеріали до лабораторних робіт, завдання до лабораторних робіт, самостійну роботу.

Основними видами контролю є модульні тести та завдання.

За підсумками складається підсумковий тест.

Матеріали курсу покликані закріпити отриманні знання з інформаційних технологій середньої освіти, розглянути основні напрямки розвитку інформаційних технологій, зокрема використання комп'ютерних мереж та Інтернет-технологій. 

Практичним аспектом підготовки як в комплексі ІТ, так й набутті достатнього рівня знань розглядається володіння текстовим редактором (на прикладі MS Word) з врахуванням чинних вимог діловодства.

Дисципліна призначена для слухачів старших класів спеціалізованих ліцеїв та гімназій, які мають інформаційне та біологічне спрямування