Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.

Автори: Багацька Оксана Михайлівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури і фітодизайну; Зібцева Ольга Василівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури і фітодизайну.

Анотація: курс призначений для формування у студентів знань про систему озеленення населеного пункту, навичок проектування садово-паркових об єктів різного функціонального призначення.