Курс за дисципліною “Інформаційні системи та технології” призначений для підготовки фахівців 1-го р.н. ОС "Бакалавр" спеціальності 242 «Туризм» 1 семестру навчання.

Обсяг курсу - 90 годин/ 3 кредити, з них 15 годин лекцій та 45 годин лабораторних робіт.

Курс включає лекційні матеріали, методичні вказівки та теоретичні матеріали до лабораторних робіт, завдання до лабораторних робіт, самостійну роботу.

Основними видами контролю є модульні тести та завдання.

За підсумками складається підсумковий тест.

Матеріали курсу покликані закріпити отриманні знання з інформаційних технологій середньої освіти, розглянути основні напрямки розвитку інформаційних технологій, зокрема використання комп'ютерних мереж та Інтернет-технологій. 

Практичним аспектом підготовки як в комплексі ІТ, так й набутті достатнього рівня знань розглядається володіння текстовим редактором (на прикладі MS Word) з врахуванням чинних вимог діловодства.